Prof. Jansson' un kitabı Bölüm " The Oldest Runic Inscriptions" sayfa 21

Fotoğraf yazısı : "The Istaby stone from Blekinge was carved in the transition period between the Primitive Norse period and Viking Age."

Sağdan sola doğru okuyalım

ök gikit yaspurgu içok güriç sü gikit yatpudır goiç gikit yatsorg

ök : o - bizzat ( Bknz.Prof Ergin'in kitabı sayfa 126)
gikit : yiğit
yaspurgu : yaşadı
içok : çok (Göktürkçe'de yer alan iç sembolünün ç sesi yerine kullanıldığını düşünüyoruz)
güriç : güç
sü : asker ( Bknz.Prof Ergin'in kitabı sayfa 129)
yatpudır : yapmadı
goiç : göç
yatsorg : yatıyor

Günümüz Türkçe'si ile okuyalım.

o yiğit yaşadı çok güç asker -olan- yiğit yapmadı göç yiğit yatıyor (yatsın)

Sizin de anladığınız gibi, çok güç şartlarda yaşayan, yaşadığı yeri terketmeyen (kaçmayan -göç etmeyen) bir askerin mezar taşı.

Sayfa 5

Önceki Sayfa |Sonraki Sayfa |Dipnotlar |Bibliyografya |Ek A |Ek B |Ek C


Turgay KÜRÜM'e
Mail Göndermek için

Ana sayfaya dönüş