Prof. Jansson' un kitabı Bölüm " The Oldest Runic Inscriptions" sayfa 18

Fotoğraf yazısı : "The Möjbro stone from Uppland is a memorial stone."

Bu yazıda dikkati çeken nokta birçok sembol simetrisine ters konumda. Özellikle "op" okuduğumuz "R" sembolü dikkat çekiyor. biz de bu sembolü "po" olarak okuduk.

Satırları aşağıdan yukarıya,satırı sağdan sola okuyalım

gopek yik op ke kelkic ikin ekgök göksüpek desinkic

gopek : köpek
yik : yig = iyi ( Bknz.Prof Ergin'in kitabı sayfa 140)
op ke : opla = atlamak,hücum etmek ( Bknz.Prof Ergin'in kitabı sayfa 125) (günümüz Türkçesinde hopla )
kelkic : kalkınca - kalksın
ikin : ikin =iki, ikisi,her ikisi ( Bknz.Prof Ergin'in kitabı sayfa 114)
ekgök : bir isim diye düşünüyoruz.(tanrısal bir isim olması muhtemel)
göksüpek : göğsüpek (sonradan günümüz Türkçesine gözüpek = kahraman olarak geçmiş.Ancak bizce deyimin aslı göksüpek = göğsü pek =göğüsü kuvvetli dir .)
desinkic : desin

Günümüz Türkçesi ile okuyalım.

köpek iyi hucuma kalksın -saldırsın- ikisinede "ekgök" gözüpek desin

Yazıtın bulunduğu taşta, yazının hemen altında, at üzerinde, bir elinde kılıç, diğerinde kalkan olan bir savaşcı resmedilmiş, yerde ise iki tane köpek figürü mevcuttur.

Ayrıca bu kayadaki sembollerin yazılış biçimi,sembollerin sol köşede yoğunlaşması, yazının sağdan sola yazıldığını kanıtlar.

Sayfa 4

Önceki Sayfa |Sonraki Sayfa |Dipnotlar |Bibliyografya |Ek A |Ek B |Ek C


Turgay KÜRÜM'e
Mail Göndermek için

Ana sayfaya dönüş