Prof. Jansson' un kitabı Bölüm " The Oldest Runic Inscriptions" sayfa 13

Fotoğraf yazısı : "The stone from Kylver, Gotland, made a side-slab in a sarcophagus.On this stone the whole Primitive Norse rune-row ıs recorded."

Fotoğraftaki kayanın üzerindeki yazıların oluşturduğu alfabe "The Primitive Norse futhark"

1-6 harfe kadar Futhark diye okunduğu için bu isimle anılmakta ve alfabe olarak kabul edilmektedir . Ancak bazı harfler, fotoğraftaki kaya üzerinde farklı şekildedirler.

Kylver taşı

23. Sembol Tonyukuk yazıtlarında aynen Futhark alfabesindeki gibi mevcuttur.(Bknz. Prof.Engin'in anılan kitabı sayfa 149.) Ancak alfabede yer almamıştır. Kitapta anlam olarak 'Baş' anlamında kullanılmıştır. Bizce de Baş ile eş anlamlı olan Kelle =Kel olarak kullanılır. İki harf birleşmiş ve bir kelimeyi oluşturmuştur.

İki harfin birleşip anlamlı bir kelime oluşturması 13. sembolde de görülür. Öt kelimesi ötmek = konuşmak anlamındadır.Ayrıca sembolün ağız şeklini alması da dikkat çekicidir.

Göktürkçe'nin okuma kurallarına uygun olarak,sağdan sola okuyalım.

bilke ış inydi ök oknça öt akisn goydo pu kosütüg

bilke : bilge, bilgi sahibi ulu kişi (mutlak akıl-mutlak bilinç)
ış : ışık (bilge ışığı = bilgi veren ışık, melek - tanrı elçisi )
inydi : indi (gökten indi)
ök : bizzat kendisi , (Bknz.Prof.Ergin anılan kitap sayfa 126)
okunça : ok unun ucuyla (silahının ucundan çıkan .... ile )
öt : ötmek konuşmak (Bknz.Prof.Ergin anılan kitap sayfa 126)
akisn : ağızın ( öt akisn = ağzından çıkan sözleri )
goydo : oydu - koydu
pu : bu
kosütüg : ok sütun (dik sütun- dik taşa)

Günümüz Türkçesi ile okuyalım.

Bilge ışığı indi bizzat kendisi okunun ucuyla ağzından çıkan sözleri oydu bu dik taşa

Bu sözün felsefi yorumunu burada yapmayacağız.

Ancak şu noktaya dikkatinizi çekeriz. 24.,23.,22. sembolleri, sağdan sola okununca (İskandinav dilinde), ortaya çıkan kelime O d ng, bizce Viking tanrısı Odin kelimesinin çıkış noktasıdır. Biz bu üç sembolü Türkçe, Bilge ışığı (tanrı elçisi -ışık veren kutsal kişi ) olarak okumaktayız. Geniş bilgi için bizimle irtibat kurunuz.

Sayfa 3

Önceki Sayfa |Sonraki Sayfa |Dipnotlar |Bibliyografya |Ek A |Ek B |Ek C


Turgay KÜRÜM'e
Mail Göndermek için

Ana sayfaya dönüş