Makalemizde yararlandığımız kaynaklar (Bibliyografya) şunlardır.

a) Runinskrifter i Sverige Prof. Sven B. F. Jansson AWE / Gebers 1963 İngilizce baskısı Runes in Sweden Royal Academy of Letters ... GIDLUNDS Wärnamo / Sweden 1987

b) Orhun Abideleri Prof. Muharrem Ergin Boğaziçi Yayınları İstanbul / Türkiye 1988

c) Grand Dictionnaire Encyclopédique Larousse (GDEL) Türkçe baskısı Büyük Larousse İnterpres (Milliyet) İstanbul / Türkiye 1993

İsveç' te bulunan kaya yazıtları, Prof.Jansson'un kitabında fotoğrafları ile mevcuttur. Semboller, fotoğraflarda gayet belirgin bir şekilde görülmektedir.

Kullandığımız Göktürk alfabesi Büyük Larousse cilt 9, sayfa 4678 deki Göktürkçe maddesinde verilen alfabedir.Makalemiz ekinde mevcuttur. ( Ek B - C )

Göktürkçe konusunda detaylı bilgiyi Prof. Ergin'in anılan kitabında bulabilirsiniz.

Bibliyografya

| Sayfa 1 | Sayfa 2 | Sayfa 3 | Sayfa 4 | Sayfa 5 | Sayfa 6 | Dipnotlar | Ek A | Ek B | Ek C